Laib Laus

From ShareRice Wiki (AFN)
Jump to: navigation, search

Laib Laus (Old Gangsters)

Name
NameProfile

Name
  • Lead Vocal: Xyooj Vaj (Xiong Vang)
  • Drums: Alis Thoj (Alee Thao)
  • Bass: Hawj Xyooj (Her Xiong)
  • Guitar: Sua Xyooj (Shua Xiong)
  • Keyboards: Fooj Vaj (Phong Vang)

About the Group

Laib Laus (Old Gangsters) is a Hmong Rock group in Thailand. They have relased three ablums and have gone on tour in Thailand and also in Fresno,California.

Albums

1st album (Fill In Album Name)

Name

Name of album (year) (company) (Can write some info about that album)


2nd album (Fill In Album Name)

Name

Name of album (year) (company) (Can write some info about that album)3rd album (Daj Dee)(Making Fake Love)

Name

Name of album Daj Dee (2008) (Apple Production) (1. 9 Lub Roob (9 Mountains)

Txawm tias sij hawm dhau los ntev npaw twg. Yuab hloov tsis tau kuv lub siab uas hlub koj. Nrug mus hlub dua luag lwm tus. Yeej tsis muaj hnub ua tau li ntawv.

Even though time may have pasted for so long. It won't change my heart, that loves you. To move on to love someone else, there is no day that, that will happen.

Tseem nyob ntawm no nres nroos tos. Yuav lees tias koj yog kuv tug uas kuv hlub. Txaus siab rau koj ib leeg xwb, kuv txoj sia nov muab hlo rau koj...

Still standing here waiting to confess that you are the one I love, pleased with only you, my life that I'll give it all to you...

Chours* Koj yog kuv txoj kev hlub, hlub ua rau kuv no mus. Kuv txoj sia nyob yog wb txoj kev sib hlub. Txawm yuav hla cuaj lub roob, los yuav hla hiav txwv tob. Kuv tsis ntshai yuav mus kom txoj tau hlub koj...

Chours* You are the love for me, the love that made me leave. My life that lives is for our love. To cross 9 moutains, or deep seas. I'm not afriad as long as I get to love you...

4th album (Fill In Album Name)

Name

Name of album (year) (company) (Can write some info about that album)


Misc Information

(some random info)
Awards

  • Awards Awards
  • Awards Awards
  • Awards AwardsRelated Articles


Links (fan pages, forums, etc..)You are not allowed to post comments.